Chuyên gia pháp lý Bộ Y tế: 3 tình huống tuyên án BS.Hoàng Công Lương

Chuyên gia pháp lý Bộ Y tế: 3 tình huống tuyên án BS.Hoàng Công Lương1

Chuyên gia pháp lý Bộ Y tế nhận định 3 kịch bản có thể xảy ra trong phần tuyên án Hoàng Công Lương, nhưng thừa nhận tình huống bác...