Dự kiến hai nhóm lớn xét tuyển sinh đại học năm 2017

Dự kiến hai nhóm lớn xét tuyển sinh đại học năm 2017

Theo Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga, các trường đại học chủ trương chia thành hai nhóm lớn để xét tuyển.