Tiếp sức để nông dân hội nhập, làm ăn lớn

Tiếp sức để nông dân hội nhập, làm ăn lớn

63 nông dân xuất sắc đến từ các vùng, miền cả nước vừa được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức vinh danh tại Hà Nội. Nhiều ý...