Clip: Đường Phạm Văn Đồng được trồng thay thế hàng loạt cây mới

Clip: Đường Phạm Văn Đồng được trồng thay thế hàng loạt cây mới

Sau khi di chuyển, chặt hạ 1.300 cây xanh phục vụ cho dự án giải phóng mặt bằng, đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đã được trồng thay...