Cảnh sát biển VN theo dõi giàn khoan 981 của TQ ở Biển Đông

Cảnh sát biển VN theo dõi giàn khoan 981 của TQ ở Biển Đông

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình dẫn lời Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam cho biết cảnh sát biển đang...