Cục Xuất bản: Truyện cổ tích có nội dung 18+ là do sai sót biên tập

Cục Xuất bản: Truyện cổ tích có nội dung 18+ là do sai sót biên tập

Vừa qua, ông Chu Văn Hòa- Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có công văn gửi NXB Văn hóa- Thông tin yêu cầu phải nghiêm...