Bác sĩ Chiêm Quốc Thái vẫn chưa tin vợ mình chủ mưu chém chồng

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái vẫn chưa tin vợ mình chủ mưu chém chồng

"Ngọc có tính ghen, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô ấy biểu hiện là một người có tâm tính ác hay tàn nhẫn. Tôi vẫn không tin là cô...