"Không có căn cứ bãi tội cho Hồ Duy Hải"

"Không có căn cứ bãi tội cho Hồ Duy Hải"

Tại báo cáo về kết quả giám sát tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, Ủy ban Thường vụ...