Đà Nẵng: Kỷ luật nhiều cán bộ, 1 người liên quan vụ Vũ "nhôm"

Đà Nẵng: Kỷ luật nhiều cán bộ, 1 người liên quan vụ Vũ "nhôm"1

UBND TP.Đà Nẵng vừa ra quyết định kỷ luật 5 cán bộ. Trong đó, có Giám đốc Sở TNMT bị kỷ luật vì vi phạm liên quan đến dự án của...