Thứ Hai, ngày 28/05/2018 12:49 PM (GMT+7)
Vì sao toà huỷ án sơ thẩm VN Pharma, trả hồ sơ điều tra lại?

Vì sao toà huỷ án sơ thẩm VN Pharma, trả hồ sơ điều tra lại?

HĐXX phiên phúc thẩm vụ án VN Pharma cho rằng bản án sơ thẩm còn nhiều điều cần phải điều tra lại, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên...