Bài 4: "Vịnh Hạ Long bị xâm hại, cần sự vào cuộc của Bộ Công an"

Bài 4: "Vịnh Hạ Long bị xâm hại, cần sự vào cuộc của Bộ Công an"

"Không chỉ các khu vực được coi là vùng đệm của Vịnh Hạ Long bị xâm phạm mà ngay cả vùng lõi của Khu Di sản thiên nhiên này đã và...