Thứ Tư, ngày 20/09/2017 09:38 AM (GMT+7)
Thật buồn cho nền kinh tế theo hướng cáp treo!

Thật buồn cho nền kinh tế theo hướng cáp treo!

Có một “nền kinh tế cáp treo” ở Việt Nam gắn liền với du lịch. Đến hôm nay không biết đã mấy trăm, mấy chục km cáp treo ở các điểm...