Thứ Ba, ngày 16/01/2018 15:22 PM (GMT+7)
Vụ Phạm Công Danh: Tòa không chấp nhận luật sư của ông Trần Bắc Hà

Vụ Phạm Công Danh: Tòa không chấp nhận luật sư của ông Trần Bắc Hà1

Người đại diện của ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã nộp đầy đủ các giấy tờ...