Quảng Nam: Ông Lê Phước Hoài Bảo xin nghỉ việc để đi học thêm

Quảng Nam: Ông Lê Phước Hoài Bảo xin nghỉ việc để đi học thêm

Ông Lê Phước Hoài Bảo - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư (KHĐT tỉnh Quảng Nam) đã xin nghỉ việc 6 tháng để đi học thêm nhằm...