Ông Lê Phước Hoài Bảo không dự họp HĐND vì bị ốm

Ông Lê Phước Hoài Bảo không dự họp HĐND vì bị ốm

Cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư vắng mặt tại kỳ họp bầu Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam hôm nay và nhiều cuộc họp khác từ khi ông...