Xem xét lại 48 bãi giữ xe bị ông Đoàn Ngọc Hải đình chỉ hoạt động

Xem xét lại 48 bãi giữ xe bị ông Đoàn Ngọc Hải đình chỉ hoạt động

Liên quan đến 48 bãi giữ xe tại khu vực Q.1 vừa bị ông Đoàn Ngọc Hải (Phó Chủ tịch UBND Q.1, TP.HCM) ra quyết định dừng hoạt động,...