Thứ Bảy, ngày 27/05/2017 09:38 AM (GMT+7)
Câu hỏi bất ngờ của Chủ tịch TP.HCM về hai nữ Chủ tịch phường

Câu hỏi bất ngờ của Chủ tịch TP.HCM về hai nữ Chủ tịch phường

“Tại sao chúng ta lại không khen thưởng 2 nữ chủ tịch phường làm tốt và có những tuyên bố cứng rắn trong việc lập lại vỉa hè lòng...