Chủ Nhật, ngày 20/10/2019 13:18 PM (GMT+7)

Mất sổ hộ khẩu có làm thủ tục khai sinh được cho con không?

authorPV Thứ Hai, ngày 15/07/2019 09:51 AM (GMT+7)

(Dân Việt) "Tôi bị mất sổ hộ khẩu có khai sinh được cho con không?" Bạn đọc Dương Bảo Yên (Hà Nam).

   

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký khai sinh như sau:

"1. Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch khi đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Luật Hộ tịch khi đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này.

Trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì còn phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn."

Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định:

"1. Người yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú."

Theo quy định trên, trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh cư trú. Do đó người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình sổ hộ khẩu khi thực hiện đăng ký hộ tịch. Theo như bạn trình bày là bạn bị mất sổ hộ khẩu thì bạn phải làm lại sổ hộ khẩu. Sau khi làm lại sổ hộ khẩu, bạn có thể làm giấy khai sinh cho con.

*Tư vấn: Thư ký luật

Xem bình luận
Chỉ có vài nước là dùng hộ khẩu để thêm 1 thủ tục hành dân. Thủ tướng đã bảo là hạn chế ăn theo hộ...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Luật sư cho biết, trong trường hợp chứng minh được lỗi cố ý không...