Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 15:08 PM (GMT+7)

Phó Thủ tướng chỉ đạo tích tụ đất đai phải đảm bảo 3 điều kiện

authorAn Thái Chủ Nhật, ngày 28/05/2017 13:00 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo trong thời gian tới cần thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai, tạo điều kiện để tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài nguyên, tài sản đất đai.

   

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng:

Thứ nhất, thực hiện tích tụ, tập trung đất đai phải trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, của nhà đầu tư và đặc biệt là lợi ích của người nông dân. Tích tụ, tập trung đất đai phải đi đôi với phát triển công nghiệp, dịch vụ nói chung, phát triển ngành nghề ở nông thôn nói riêng, tạo công ăn, việc làm để từng bước giảm lao động trong nông nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và cơ giới hóa nhằm tăng năng suất trong sản xuất nông nghiệp.

 pho thu tuong chi dao tich tu dat dai phai dam bao 3 dieu kien hinh anh 1

Nông dân Nguyễn Lợi Đức (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, An Giang) đã tích tụ hơn 50ha đất làm trang trại bò lớn nhất miền Tây.  Ảnh: T.B

Thứ hai, tích tụ, tập trung đất đai phải dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với việc cơ cấu các ngành kinh tế nói chung, tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói riêng; gắn với nhu cầu của thị trường và năng lực sản xuất.

Thứ ba, phải phù hợp với đặc điểm về đất đai, địa hình, khí hậu, văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng, từng khu vực, từng địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục khảo sát, tổng hợp, đánh giá chính sách, pháp luật liên quan đến đất đai để xác định rõ các quy định hiện không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn về tích tụ, tập trung đất đai. Đây sẽ là cơ sở để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương cùng với quá trình sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI;  trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 cho phù hợp.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người nông dân và doanh nghiệp; nghiên cứu, đề xuất quy trình thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững; vấn đề đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các dự án nông nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện thế chấp tài sản hợp pháp gắn liền với đất để huy động vốn đầu tư.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Chỉ với việc nuôi hơn 600 con thỏ New Zealand mà bà Bùi Thị Lanh...
So với mùa xả lũ năm ngoái, vụ này người nuôi cá lồng ở huyện Kỳ...
Chiếc Lexus RX300 đời cũ được một người nông dân Campuchia sử dụng...