Thứ Năm, ngày 12/12/2019 16:28 PM (GMT+7)

Bảng lương ngành Tòa án, Kiểm sát mới nhất

authorHạ Anh Thứ Sáu, ngày 02/08/2019 14:35 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Bảng lương ngành Tòa án, Kiểm sát có sự thay đổi theo sự thay đổi của mức lương cơ bản. Bảng lương ngành Tòa án, Kiểm sát mới nhất như thế nào?

   

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1,39 triệu đồng/ tháng 1,49 triệu đồng/ tháng từ ngày 1/7/2019. Điều này, kéo theo sự thay đổi bảng lương của ngành Tòa án, Kiểm sát.

Đối tượng áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành toà án, ngành kiểm sát như sau:

- Loại A3 gồm: Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao,  Kiểm sát viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp: Kiểm sát viên Viện KSNDTC, Kiếm tra viên cao cấp, điều tra viên cao cấp

- Loại A2 gồm: Thầm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh, Thẩm tra viên chính: Kiểm sát viên Viện KSND cấp tỉnh, kiểm tra viên chính, điều tra viên trung cấp.

 bang luong nganh toa an, kiem sat moi nhat hinh anh 2

- Loại A1 gồm: Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện, Thẩm tra viên, Thư ký Toà án: Kiểm sát viên Viện KSND cấp huyện, kiểm tra viên, điều tra viên sơ cấp.

2. Cấp tỉnh gồm: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đô thị loại I và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương còn lại.

3. Cấp huyện gồm: thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II, loại III, quận thuộc thành phố Hà Nội, quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các quận, huyện, thị xã còn lại.

4. Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện, Kiểm sát viên Viện KSND cấp huyện: Trước khi bổ nhiệm Thẩm phán TAND cấp huyện, Kiểm sát viên Viện KSND cấp huyện mà đã có thời gian làm việc ở các ngạch công chức, viên chức khác thì thời gian làm việc này (trừ thời gian tập sự hoặc thử việc theo quy định) được tính để chuyển xếp lương vào bậc tương ứng của chức danh Thẩm phán Toà án nhân dân cấp huyện, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện cho phù hợp.

5. Thư ký Toà án chưa đạt trình độ chuẩn đại học thì tuỳ theo trình độ đào tạo là trung cấp hay cao đẳng để xếp lương cho phù hợp như các ngạch công chức có cùng yêu cầu trình độ đào tạo trong các cơ quan nhà nước.

6. Những người đã xếp bậc lương cuối cùng trong chức danh thì tuỳ theo kết quả thực hiện nhiệm vụ và số năm giữ bậc lương cuối cùng trong chức danh được xét hưởng lương phụ cấp thâm niên vượt khung theo hướng dẫn của Chính phủ.

7. Chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới: Đối với những người đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong chức danh thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong chức danh. Mức % phụ cấp thâm niên vượt khung quy đổi được tính theo chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo hướng dẫn của Chính phủ.

Cụ thể, Bảng lương ngành Tòa án, Kiểm sát năm 2019 mới nhất như sau:
 bang luong nganh toa an, kiem sat moi nhat hinh anh 6

 bang luong nganh toa an, kiem sat moi nhat hinh anh 7

Nhóm chức danh Bậc 1 Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Loại A3

Hệ số lương

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

Mức lương từ 1/7/2019

9,238,000

9,774,400

10,310,800

10,847,200

11,383,600

11,920,000

Loại A2

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

Mức lương từ 1/7/2019

6,556,000

7,062,600

7,569,200

8,075,800

8,582,400

9,089,000

9,595,600

10,102,200

Loại A1

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Mức lương từ 1/7/2019

3,486,600

3,978,300

4,470,000

4,961,700

5,453,400

5,945,100

6,436,800

6,928,500

7,420,200

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Từ ngày 1/1/2020, các cán bộ công chức, viên chức sẽ chính thức bị...
Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Cao Bằng đơn phương...
3 chính sách mới về tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ...