Chủ Nhật, ngày 24/06/2018 20:27 PM (GMT+7)

Bộ Trưởng các nước họp bàn Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á

authorKim Oanh Thứ Sáu, ngày 20/11/2015 17:33 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Chiều 20.11, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5, Bộ trưởng và Trưởng đoàn đại biểu các nước Đông Á đã có buổi thảo luận và đưa ra các quyết sách cho sự phát triển bền vững biển Đông Á sau năm 2105.

   

Tại diễn đàn, đại diện các nước đã tập trung thảo luận, trình bày quan điểm và các sáng kiến, kế hoạch quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á sau năm 2015 vào thời gian tới. Tại đây, Bộ trưởng và các quan chức chính phủ cấp cao của 11 nước trong khu vực đã đồng thuận ký kết bản Thỏa thuận Đà Nẵng với những mục tiêu, lộ trình mà các quốc gia trong khu vực sẽ đạt được trong 5 năm tới để phát triển bền vững biển Đông Á.

 bo truong cac nuoc hop ban chien luoc phat trien ben vung bien  dong a hinh anh 1

Hội nghị diễn đàn Bộ trưởng các nước biển Đông Á tại Đà Nẵng.

Bản Thỏa thuận đã thông qua Chiến lược biển và vùng bờ biển khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm cả việc giảm thiểu các khí nhà kính, đồng thời thích ứng và giảm thiểu các tác động xã hội, kinh tế và sinh thái do thời tiết khắc nghiệt, tai biến thiên nhiên và do con người gây ra.

Theo đó, Thỏa thuận Đà Nẵng đặt ra bốn mục tiêu cho mỗi quốc gia để đạt được các tiến bộ trong 5 năm tiếp theo. Cụ thể:

Đến năm 2017, Tổ chức đối tác về quản lý môi trường các nước Đông Á (PEMSEA) trở thành một tổ chức tự duy trì và sẽ quản lý, điều phối các nguồn lực, kết quả, dịch vụ và cơ chế tài chính để thúc đẩy thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á (SDS-SEA) ở cấp khu vực, quốc gia và địa phương.

Đến năm 2018, có được một hệ thống báo cáo khu vực về đại dương và vùng bờ phục vụ theo dõi tiến độ, các tác động, lợi ích và sẽ tiếp tục cải tiến quy hoạch và quản lý việc thực hiện SDS-SEA.

Đến năm 2021, dựa trên các thông tin khoa học tốt nhất sẽ xây dựng và triển khai thực hiện được các chính sách biển và vùng bờ biển quốc gia, hỗ trợ xây dựng luật pháp, soạn thảo thể chế tại 100% các nước Đối tác PEMSEA, phù hợp với các cam kết phát triển bền vững môi trường quốc tế.

Mục tiêu cuối cùng, đến năm 2021, các chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ biển nhằm phát triển bền vững các vùng biển và vùng bờ biển sẽ được mở rộng để thực hiện tại ít nhất 25% đường bờ biển của khu vực và các lưu vực sông liền kề, hỗ trợ thực hiện các ưu tiên và thỏa thuận quốc gia để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững Liên hợp quốc, Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Các mục tiêu đa dạng sinh học Aichi, Khung Sendai về giảm thiểu rủi ro thảm họa (UNISDR) sau năm 2015 và các mục tiêu phát triển bền vững và môi trường thích hợp khác.

Xem bình luận