Thứ Hai, ngày 25/06/2018 09:40 AM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 26/10/2013 19:01 PM (GMT+7)

Gặt đêm

Với lượng máy gặt đập liên hợp mới chỉ đáp ứng 30%, nhiều chủ máy đã thực hiện gặt “tăng ca” lợi cả cho hai nhà: chủ ruộng và chủ máy.

   
 gat dem hinh anh 1Ảnh dự thi của tác giả Duy Khương.
Theo Duy Khương (Duy Khương)
Xem bình luận