Xét xử Vũ nhôm và đồng phạm: VKS kháng nghị một phần bản án sơ thẩm

Xét xử Vũ nhôm và đồng phạm: VKS kháng nghị một phần bản án sơ thẩm

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định số 06/QĐ-VKS (P3) kháng nghị một phần Bản án hình sự sơ thẩm số...