Vụ tiệm vàng Hoàng Mai: Người bị phạt 400 triệu viết gì trong đơn khiếu nại?

Vụ tiệm vàng Hoàng Mai: Người bị phạt 400 triệu viết gì trong đơn khiếu nại?2

Sau khi nhận được quyết định xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng số 372/QĐ-XPHC-TM ngày...