Bão Hải Yến đang trên đường đổ thẳng ra miền Bắc

Bão Hải Yến đang trên đường đổ thẳng ra miền Bắc2

Cùng chung dự báo với các chuyên gia khí tượng trong nước, nhiều hãng truyền thông nước ngoài cũng cho rằng, siêu bão Hải Yến sẽ...