Tài xế dùng tiền lẻ nhúng nước mua vé tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp

Tài xế dùng tiền lẻ nhúng nước mua vé tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp

Nhiều tài xế phản đối việc thu phí tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp bằng cách dùng tiền lẻ nhúng nước mua vé và buộc nhân viên phải...