Cận cảnh 30 cống ngày đêm xả thải xuống Hồ Tây

Cận cảnh 30 cống ngày đêm xả thải xuống Hồ Tây

Trong khi chờ Hà Nội làm rõ nguyên nhân cá chết ở Hồ Tây và chờ nhà máy xử lý nước thải nghìn tỷ 'ứng cứu', thì 30 cống vẫn thải...