Bất ngờ trước cách nhạc sĩ Quốc Trung giúp đỡ ca sĩ Đông Hùng

Bất ngờ trước cách nhạc sĩ Quốc Trung giúp đỡ ca sĩ Đông Hùng

Yêu quý và đánh giá cao khả năng của Đông Hùng, nhạc sĩ Quốc Trung, nhạc sĩ Huy Tuấn cùng nhiều nghệ sĩ khác quyết định giúp đỡ...