Chủ tịch Bình Định ý kiến vụ nhiều cán bộ Sở xin nghỉ đi lễ hội

Chủ tịch Bình Định ý kiến vụ nhiều cán bộ Sở xin nghỉ đi lễ hội

“Việc Giám đốc Sở Y tế cho phép tổ chức đoàn cán bộ, nhân viên của Sở ra ngoài tỉnh tham dự lễ hội và đi tham quan là chưa chấp...