LyLy nghi ngờ đại diện Quỳnh Trần JP “gây sự” để đánh lạc hướng scandal Châu Đăng Khoa

LyLy nghi ngờ đại diện Quỳnh Trần JP “gây sự” để đánh lạc hướng scandal Châu Đăng Khoa

Đại diện của Quỳnh Trần JP là anh V – bạn thân của Châu Đăng Khoa. LyLy nghi ngờ V thắc mắc về việc sản xuất MV “Chẳng thể rời Sa”...