Vụ cháy tiệm vàng: Thắt lòng tiễn "ba thiên thần" về nơi an nghỉ

Vụ cháy tiệm vàng: Thắt lòng tiễn "ba thiên thần" về nơi an nghỉ

Nhìn vẻ mặt thơ ngây đẹp như thiên thần từ di ảnh mang tên các cháu, những người vào viếng không cầm được nước mắt...