Kỷ luật chủ tịch xã xông vào trại tôm đánh dân vì ghen

Kỷ luật chủ tịch xã xông vào trại tôm đánh dân vì ghen

Người dân cho rằng đã có sự “giơ cao đánh khẽ” trong việc xử lý kỷ luật chủ tịch xã ở Thừa Thiên- Huế đánh dân vì ghen.