Nữ cán bộ “qua đêm” với chủ tịch xã bị kỷ luật cảnh cáo

Nữ cán bộ “qua đêm” với chủ tịch xã bị kỷ luật cảnh cáo

Bà Đ.Th.S., nữ cán bộ công chức “qua đêm” với chủ tịch xã Thanh Xuân (Thanh Hóa), đã bị cảnh cáo Đảng, bãi nhiệm đại biểu HĐND xã...