Hài Việt trở nên nhảm nhí và "rẻ tiền": Vì đâu nên nỗi?

Hài Việt trở nên nhảm nhí và "rẻ tiền": Vì đâu nên nỗi?

Làng hài Việt đang đối mặt với một thực tế hết sức đau lòng: quá dung tục và nhảm nhí, thậm chí "rẻ tiền".