Bộ trưởng đề xuất "mất bằng lái xe phải thi lại": Có vi phạm luật?

Bộ trưởng đề xuất "mất bằng lái xe phải thi lại": Có vi phạm luật?4

Các luật sư cho rằng, đề xuất người dân mất bằng lái xe phải thi lại toàn bộ các môn mới được cấp bằng mới của Bộ trưởng GTVT...