“Địa ngục” chim trời Thạnh Hóa: Tỉnh Long An giao công an điều tra

“Địa ngục” chim trời Thạnh Hóa: Tỉnh Long An giao công an điều tra

“Tỉnh đã nhận được Công văn chỉ đạo của Bộ NNPTNT, sẽ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ra Văn bản chỉ đạo riêng về vụ này. Quan...