Lo ngại “3 điểm/môn” sẽ làm hỏng ít nhất… 35 lứa học trò

Lo ngại “3 điểm/môn” sẽ làm hỏng ít nhất… 35 lứa học trò4

Hàng loạt trường cao đẳng sư phạm địa phương đang lấy chuẩn trúng tuyển chỉ 3 điểm/môn đã khiến dư luận bàng hoàng. Các chuyên gia...