Tàu ngầm Kilo thứ 4 đóng cho Việt Nam đã hạ thủy thành công

Tàu ngầm Kilo thứ 4 đóng cho Việt Nam đã hạ thủy thành công

Hôm nay (28.3), tàu ngầm Kilo thứ 4 mang tên HQ-185 Đà Nẵng, do Nga đóng cho Việt Nam đã hạ thủy thành công.