Thứ Bảy, ngày 18/11/2017 23:41 PM (GMT+7)
Hôm nay, giá xăng dầu giảm?

Hôm nay, giá xăng dầu giảm?3

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, giá xăng dầu trong nước cơ bản sẽ vẫn tiếp tục chu kỳ điều chỉnh giảm, đúng kỳ đúng...