Vụ cấp phép nuôi gián đất: Tỉnh nói sắp ngã ngũ, người nuôi gián mời luật sư

Vụ cấp phép nuôi gián đất: Tỉnh nói sắp ngã ngũ, người nuôi gián mời luật sư1

Theo ông Nguyên, chủ một trong những cơ sở được Sở KHĐT Bắc Ninh cấp phép cho nuôi gián cho hay nếu vụ việc không được giải quyết,...