Học trò “dọa” khui bí mật của Thu Phương

Học trò “dọa” khui bí mật của Thu Phương

Yến Tatoo tiếp tục dùng những từ ngữ nặng nề và dọa "khui" bí mật của Thu Phương nếu nữ ca sỹ tiếp tục "giả làm...