Triệu Thị Hà không bị tước danh hiệu Hoa hậu

Triệu Thị Hà không bị tước danh hiệu Hoa hậu

Bộ VHTTDL vừa có công văn số 54/TTr-VHGĐ trả lời Công ty CIAT về việc tước danh hiệu Hoa hậu của Triệu Thị Hà. Trong công văn nêu...