Cám cảnh mẹ già 72 tuổi nuôi 2 con tàn tật trong lán tạm nơi rốn lũ

Cám cảnh mẹ già 72 tuổi nuôi 2 con tàn tật trong lán tạm nơi rốn lũ

(MS 1735) - Đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng bà Cầm Thị Ịa, ở bản Ten, thị trấn Ít Ong (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) vẫn phải “oằn...