Singapore sẽ trưng bày chiếc “hộp đỏ” bí ẩn của Lý Quang Diệu

Singapore sẽ trưng bày chiếc “hộp đỏ” bí ẩn của Lý Quang Diệu

Ông Lý Quang Diệu không bao giờ rời xa chiếc hộp này cho đến ngày ông phải nhập viện vì trọng bệnh.