Khỏa thân trên đường phố London phản đối nhập cư

Khỏa thân trên đường phố London phản đối nhập cư

Một người đàn ông lột sạch quần áo vừa chạy quanh đơn vị tiếp nhận tị nạn ở phía nam London, vừa hô khẩu hiệu chống nhập cư.