Chủ tịch Hội NDVN: Phòng chống tham nhũng cần cử tri tham gia

Chủ tịch Hội NDVN: Phòng chống tham nhũng cần cử tri tham gia

Ngày 30.11, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Lại Xuân Môn cùng đoàn Đại biểu Quốc hội...