Công an 'theo dõi' đoàn UBKT Trung ương: Sự thật là... viết nhầm

Công an 'theo dõi' đoàn UBKT Trung ương: Sự thật là... viết nhầm

Cuốn sổ họp giao ban ghi rõ "Bí thư Huyện ủy chỉ đạo công an theo dõi đoàn kiểm tra" nhưng trong giải trình cho rằng do người ghi......