Thứ Ba, ngày 16/01/2018 19:22 PM (GMT+7)
Tổ chức Động vật Châu Á “thất vọng” vì Ném Thượng vẫn chém lợn

Tổ chức Động vật Châu Á “thất vọng” vì Ném Thượng vẫn chém lợn1

Tổ chức Động vật Châu Á “thất vọng” khi Ban tổ chức lễ hội truyền thống làng Ném Thượng vẫn quyết định tổ chức phần nghi lễ chém...