Thứ Hai, ngày 19/03/2018 05:10 AM (GMT+7)
Tổ chức Động vật Châu Á “thất vọng” vì Ném Thượng vẫn chém lợn

Tổ chức Động vật Châu Á “thất vọng” vì Ném Thượng vẫn chém lợn1

Tổ chức Động vật Châu Á “thất vọng” khi Ban tổ chức lễ hội truyền thống làng Ném Thượng vẫn quyết định tổ chức phần nghi lễ chém...