Bộ trưởng Bộ GDĐT: Đẩy nhanh tinh giản nội dung môn học năm học 2020

Bộ trưởng Bộ GDĐT: Đẩy nhanh tinh giản nội dung môn học năm học 2020

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 phải phù hợp việc tinh giản nội dung, bởi học sinh nghỉ học do...