Nhìn lại một năm ngành xuất bản: Quay cuồng với sách nhảm, sách lậu

Nhìn lại một năm ngành xuất bản: Quay cuồng với sách nhảm, sách lậu

Chưa năm nào mà các sai phạm trong lĩnh vực xuất bản lại bị phát hiện và xử lý nhiều như trong năm 2014, thậm chí một nhà xuất bản...