MC Thanh Bạch bị vợ cũ tố lấy hình cha vợ trên bàn thờ xuống hỏi tội

MC Thanh Bạch bị vợ cũ tố lấy hình cha vợ trên bàn thờ xuống hỏi tội1

Mới đây nhất, nghệ sĩ Thanh Bạch bị vợ cũ – nghệ sĩ Xuân Hương tố lấy tấm ảnh trên bàn thờ của bố chị dằn mạnh xuống ghế ngồi, vừa...