Vụ mẹ chôn con: "Thông tin có nhiều chi tiết sai quá, tội cho nó!"

Vụ mẹ chôn con: "Thông tin có nhiều chi tiết sai quá, tội cho nó!"

"Mấy hôm nay trên mạng xuất hiện nhiều thông tin ác ý về con Khương quá", "thông tin lên thì có nhiều chi tiết sai quá, tội cho...